★تفكـــــــــــــر★

لوگو بلاگ

تفكر.انديشه.وبلاگ تفكر

نویسنده: ׀ تاریخ: سه شنبه 28 شهريور 1398برچسب:اس ام اس زيبا,smsزيبا,جملات فلسفي,اس ام اس,sms,پيامك,داستان پندآموز,داستان,حكايت,اس ام اس فلسفي,smsفلسفي,فلسفي,وبلاگ تفكر, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

اي كاش در آن گرسنگي ميمرديم

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: یک شنبه 21 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جایگاه انسان...

انسان تنها به جایی می تواند برسد که خود را در آنجا می بیند.

جک ولش

نویسنده: ׀ تاریخ: پنج شنبه 18 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

منطق یا احساس ؟!؟؟!

گاهــــی چقــــدر سخــــت اســــت ، تشخیــــص ایـــــــــن که :
منطــــق بر احســــاس ارجحیت دارد یا احســــاس بر منطــــق !

نویسنده: ׀ تاریخ: پنج شنبه 18 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

ویلچر روزگار

دنبال ويلچري ميگردم براي روزگار.ظاهرا پايي براي راه آمدن بامن ندارد!!!

نویسنده: ׀ تاریخ: پنج شنبه 18 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

خدا

خدای من دوست انسانهاست نه پادشاه آنها

نویسنده: ׀ تاریخ: پنج شنبه 18 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درد تنهایی...
ﺩﺭ ﻧــﺎﻧــﻮﺍﯾـــﯽ ﻫــﻢ ﺻـــﻒ"ﯾــﮏ ﺩﺍﻧـــﻪ ﺍی"هـــا ﺟــﺪﺍﺳـــــﺖ . . . ﺍﺯ
ﺟــﺬﺍﻡ ﻫــﻢ ﺑــﺪﺗــﺮ ﺍﺳــﺖ "ﺗﻨﻬﺎﯾـــــــــﯽ"
نویسنده: ׀ تاریخ: چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تمدید ممنوع ...

آدمی رو که برات باطل می شه هیچوقت تمدید نکن... !!!

نویسنده: ׀ تاریخ: چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قلب

همیشه به قلبت توجه کن
بااینکه سمت چپه ، اما همیشه راست میگه ...

نویسنده: ׀ تاریخ: چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

........

هـمـیـشـه ، پُــخــتـه تـــر نــمیـشی !
گـــاهــی ، میسـوزی و .. تــَه میگیـــری !

نویسنده: ׀ تاریخ: چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

طعمه

پا هایم را که درون اب میزنم، ماهی ها جمع میشوند،
شاید این ها هم فهمیده اند عمری طعمه روزگار بوده ام

نویسنده: ׀ تاریخ: چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

ارزش انسان بودن و ماندن

نیاز نیست انسان بزرگی باشیم !

" انسان بودن " خود ؛

نهایت بزرگی است !!!

نویسنده: ׀ تاریخ: چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

الزایمر
آلزایمر درد نیست

درمان است!
نویسنده: ׀ تاریخ: چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

دو بینی


گمان میکنم
به دوبینی دچار شده ام............
این روزها
به هرکه می نگرم .....دو چهره دارد!!

نویسنده: ׀ تاریخ: چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

كلام امير2

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: جمعه 12 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

كلام امير

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: جمعه 12 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

دوست داشتن

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: چهار شنبه 10 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درمقابل تقدير

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: چهار شنبه 10 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

دعاي باران

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: شنبه 6 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

اي كاش

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: چهار شنبه 3 آبان 1391برچسب:اس ام اس زيبا,smsزيبا,جملات فلسفي,اس ام اس,sms,پيامك,داستان پندآموز,داستان,حكايت,اس ام اس فلسفي,smsفلسفي,فلسفي,وبلاگ تفكر,philosophical statements,short stories,instructive tales,story pet advice,rich sentences,beautiful words, jomalate falsafi,dastan haye kotah,hekayat haye amozande,daastan haye pand amooz,jomalate por mohtava,uebarate ziba,,جملات فلسفي,حكايت آموزنده,داستانهاي پند آموز,جملات پر محتوا,, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

شگفتا !!!

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: شنبه 29 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

مي توان گفت تو را شيعه اثنا عشري؟

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: شنبه 29 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

يادت باشد ...

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: شنبه 29 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

دفتري از خاطره ها

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: شنبه 29 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

من عاشق نيستم

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: شنبه 29 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

بهانه كودكي ...

دلبسته به سكه هاي قلك بوديم،

دنبال بهانه هاي كوچك بوديم،  

روياي بزرگ شدن خوب نبود،

اي كاش تمام عمر كودك بوديم.

نویسنده: ׀ تاریخ: دو شنبه 24 مهر 1391برچسب:اس ام اس زيبا,smsزيبا,جملات فلسفي,اس ام اس,sms,پيامك,داستان پندآموز,داستان,حكايت,اس ام اس فلسفي,smsفلسفي,فلسفي,وبلاگ تفكر,philosophical statements,short stories,instructive tales,story pet advice,rich sentences,beautiful words, jomalate falsafi,dastan haye kotah,hekayat haye amozande,daastan haye pand amooz,jomalate por mohtava,uebarate ziba,,جملات فلسفي,حكايت آموزنده,داستانهاي پند آموز,جملات پر محتوا,, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

باور پرنده

پريدن باور پرنده اي ست كه به پرواز مي انديشد

وگرنه دليل پرواز پر نيست.

 

flying is the belief of a bird which wants to fly otherwise
wings are'nt reasons
نویسنده: ׀ تاریخ: دو شنبه 24 مهر 1391برچسب:اس ام اس زيبا,smsزيبا,جملات فلسفي,اس ام اس,sms,پيامك,داستان پندآموز,داستان,حكايت,اس ام اس فلسفي,smsفلسفي,فلسفي,وبلاگ تفكر,philosophical statements,short stories,instructive tales,story pet advice,rich sentences,beautiful words, jomalate falsafi,dastan haye kotah,hekayat haye amozande,daastan haye pand amooz,jomalate por mohtava,uebarate ziba,,جملات فلسفي,حكايت آموزنده,داستانهاي پند آموز,جملات پر محتوا,, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آرامم

آرامم

مثل مزرعه اي كه ملخ ها  محصولش را خورده اند،

ديگر نگران داس ها نيستم.

***************************

i'm calm

such a farm which grasshopers had eaten it's harvest

i'm not worried about sickle any more

نویسنده: ׀ تاریخ: دو شنبه 24 مهر 1391برچسب:اس ام اس زيبا,smsزيبا,جملات فلسفي,اس ام اس,sms,پيامك,داستان پندآموز,داستان,حكايت,اس ام اس فلسفي,smsفلسفي,فلسفي,وبلاگ تفكر,philosophical statements,short stories,instructive tales,story pet advice,rich sentences,beautiful words, jomalate falsafi,dastan haye kotah,hekayat haye amozande,daastan haye pand amooz,jomalate por mohtava,uebarate ziba,,جملات فلسفي,حكايت آموزنده,داستانهاي پند آموز,جملات پر محتوا,, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

چوپان قصه ما

چوپان قصه ما دروغگو نبود،

او تنها بود،

از فرط تنهايي فرياد گرگ سر ميداد،

افسوس كه هيچ كس تنهايي اش را درك نكرد،

و همه در پي گرگ بودند،

در اين ميان فقط گرگ فهميد كه چوپان تنهاست.

::::::::::::::***********::::::::::::

the shepered of our story wasn't a lier

he was alone

he started yipping for being too much alone

it's a pitty that no one could comprehent his singleness

and all were worried about wolves

between all,that was only the wolf who understood he's alone

نویسنده: ׀ تاریخ: دو شنبه 24 مهر 1391برچسب:اس ام اس زيبا,smsزيبا,جملات فلسفي,اس ام اس,sms,پيامك,داستان پندآموز,داستان,حكايت,اس ام اس فلسفي,smsفلسفي,فلسفي,وبلاگ تفكر,philosophical statements,short stories,instructive tales,story pet advice,rich sentences,beautiful words, jomalate falsafi,dastan haye kotah,hekayat haye amozande,daastan haye pand amooz,jomalate por mohtava,uebarate ziba,,جملات فلسفي,حكايت آموزنده,داستانهاي پند آموز,جملات پر محتوا,, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تنبيه

معلم براي سفيد بودن  برگ نقاشي ام تنبيهم كرد و "همه" خنديدند...

اما من خدايي را كشيده بودم كه "همه"ميگفتند ديدني نيست.

Professor punished me for giving my empty and white sheet... and"all"laughed at me

but i'd drawn the god who "all" had said is'nt visitable

نویسنده: مهدی ׀ تاریخ: جمعه 21 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

درباره وبلاگ

یادمان باشد اگرخاطرمان تنها ماند....... طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم


لینک دوستان

لينك هاي روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , bozghord.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM